Tjänster

Kontakta oss för bokning

Synundersökning – glasögon 400:- 
 
Synundersökning - kontaktlinser (för dig som redan har kontaktlinser) 450:- 
 
Nybörjarpaket kontaktlinser (för dig som aldrig tidigare haft kontaktlinser) 750:- 
 
Synundersökning körkort 150:- 
 
Synundersökning barn mellan 8-19 år 200:- 
 
Enbart tryckmätning 100:-